GLOBALGAP EUREPGAP

GLOBALGAP SEBZE & MEYVE GENEL YÖNETMELİĞİ

global gap (Eurep gap) Avrupa Tarım Uygulamaları Standardı
GLOBALGAP (EUREPGAP) ;1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için biraraya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. Avrupa’daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80’i şu anda GLOBALGAP (EUREPGAP)’e üye veya kayıtlıdır.
GLOBALGAP (EUREPGAP) standardı; hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftiçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır; Üretici/Çiftçi grublarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.

GLOBAL DANISMANLIK merkezi Türkiye’ de bulunan ve GLOBAL GAP (EUREPGAP) ve DAP/DAR(Almanya Akreditasyon Kuruluşu) onaylı ilk ve tek belgelendirme kuruluşu olarak uzman GLOBAL GAP (EUREPGAP) tetkikçileri ile tecrübelerini size aktararak en profesyonel denetim ve belgelendirme hizmetlerini sunacaktır.

Eurepgap global gap Avrupa Tarım Uygulamaları Standardı yönetim sistemi,globalgap iyi tarım uygulamaları,globalgap nedir,global gap,globalgap belgesi,global gap standardı,globalgap eurepgap,globalgap tarım uygulamaları standardı

GLOBALGAP (EUREPGAP) ‘ın şu anda tüm dünyada geçerli olan ve Genel Kuralları yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır.
Üretim Materyali(Fide,Tohum),
Meyve&Sebze,
Çiçek ve Süs Bitkileri,
Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.),
Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.),
Yeşil (Ham) Kahve.
GLOBAL GAP (EUREPGAP) (MEYVE&SEBZE) GENEL YÖNETMELİĞİ
Sebze&Meyve Genel Yönetmeliği bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar, tarımsal üretim sürecini kapsar. Gereklilikleri Organik Gıda üretimindeki gibi zor şartları içermemektedir. Örneğin; Organik Tarımda yalnızca üretim yapılan ülke mevzuatında belirlenmiş olan bitki koruma ürünleri kullanılabilmesine rağmen; GLOBALGAP (EUREPGAP) şartlarında bitki koruma ürününü, etiketinde yazan şekilde ilgili tarım ürününe, ruhsatlı olması koşuluyla kullanmak yeterlidir. Bu standart ülkemizin kolayca uyum sağlayabileceği ve ürünün pazarlamasında faydalı olacak en uygun standarttır.

Ülkemiz bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum, ülkemizin Avrupa ülkelerine bahçe ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Ülkemiz yaş meyve sebzenin yalnızca %3 – 5’ini ihraç edebilmektedir. Şu anki hracatımızın yaklaşık %70’i ise Avrupa Birliği ülkelerine yönelmiştir.

Bugün TESCO, MIGROS, METRO, COOP, ASDA ,KESKO gibi belli başlı süper ve hipermarketler bu genel kuralların uygulanmasını istemektedir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) (Tarım Uygulamaları Standardı) sertifikası alan bir ürünün:

İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diger canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir.
Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Hayvan Refahı’dır.
GLOBALGAP  EUREPGAP , üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.
GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir.