IFS ULUSLARARASI GIDA STANDARDI (International Food Standard)

IFS ULUSLARARASI GIDA STANDARDI (International Food Standard)

Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. ISO 9000: 2000′ den farkı, HACCP içermesidir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’ da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur.
IFS sertifikası  AMACI NEDİR ?

Global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

IFS, 5 bölümde kendini sınıflandırır,

1. QMS’ e talepler,
2. Yönetim Sorumluluğu,
3. Kaynak Yönetimi,
4. Üretim Süreçleri,
5. Ölçme, analiz, iyileştirme.