Sosyal Sorumluluk Belgeleri

BSCI                      bsci belgesi

BSCI, Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış, Avrupa etik kaynak kullanımı sosyal izleme sistemidir. BSCI, ILO’nun (Uluslararası İşçi Organizasyonu) işçi standartlarını temel alır ve tedarikçilerin sosyal performanslarının sürekli olarak iyileşmesini teşvik eder. Nihayi hedefi, SA 8000 veya eşleniği gibi standartlarca belgelendirilmiş olmak, böylece sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya genelinde desteklemektir.

BSCI tüzüğü şu alanları kapsar:

Yasal Uygunluk
Çalışma saatleri
Tazminatlar
Çocukların çalıştırılmasının önlenmesi
Zorla çalıştırmanın önlenmesi ve cezai tedbirler
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı
Her tür ayrımcılığın önlenmesi
İşyeri sağlığı ve emniyeti
Yönetim Sistemleri
Çevre ve güvenlik meseleleri
BSCI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YAPISI

BSCI değerlendirmesi üç ana başlık altında toplanır:

Bölüm A – Ana verilerin kaydı Tedarikçilerinizin işletme ve ana verilerinin kaydedilmesi
Bölüm B – BSCI  denetimi: Temel sosyal ve çevresel gerekliliklere göre uyumun kaydedilmesi ve değerlendirilmesi. Part B’de ortaya çıkan durumlar için düzeltici çalışmaların uygulanması mecburidir
Bölüm C – Endüstri için iyi uygulamaların kaydedilmesi ve değerlendirmesi: Değerlendirmenin C Bölümü mecburidir, ancak C’de ortaya çıkan durumlar için düzeltici çalışmaların yapılması gönüllüdür.
Ön denetimin ciddi sorunları ortaya çıkardığı durumlarda, yeni denetim planlanmadan önce, düzeltici çalışmaların yapılması gerekir.

GLOBAL,BSCI için binlerce denetim gerçekleştirmiş olma tecrübesine sahiptir ve bu konudaki özel bölüm yöneticisi ile tüm ülkelerde aynı denetim standartlarının tutturulmasını sağlar. Küresel denetmenlerimiz, pek çok önemli sanayi bölgelesinde hızlı ve uygun maliyetli sonuçlar sunarlar. Ek olarak, BSCI üyelerinin, tedarik zincirinin BSCI gerekliliklerine göre izlenmesini talep ettikleri, büyük programları desteklemek üzere, özel müşteri yöneticisi tahsis edebiliriz.

 

 

SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK BELGELENDİRMESİ

 

SA 8000 kuruluşları işyerinde sosyal olarak kabul edilebilir uygulamalar geliştirmeye, sürdürmeye ve uygulamaya teşvik eden bir uluslararası belgelendirme standartıdır. 1989’da Ekonomik Öncelikler Konseyi’nin bir iştiraki olan Uluslararası Sosyal Sorumluluk (SAI) tarafından oluşturulmuştur ve küresel olarak en çok kabul edilen uluslararası işyeri standardı olarak görülmektedir. Dünya çapında her büyüklükte şirkete uygulanabilir. SA 8000 belgelendirmesi zorunlu ve çocuk işgücü, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler ve yönetim sistemleri dahil sorunları ele almaktadır.

SA 8000 dünya çapında işyeri standartlarını belirlemenin yanında, Uluslararası Çalışma Örgütü’nden İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklası Sözleşmesi’ne kadar, sözleşmeler dahil mevcut uluslararası anlaşmaları da kucaklamaktadır.

SA 8000 belgelendirmesinin uygulanması bir kuruluşun çalışanları, ortakları ve tedarikçilerinin çalışma koşulları yanında, faaliyetlerinin sosyal etkilerini de dikkate alması gerektiği anlamına gelir. Dünya çapında her büyüklükte şirkete uygulanabilir. Kuruluşunuzun SGS ile SA 8000 için belgelendirilmesi faaliyetlerinide sosyal sorumluluğu geliştirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Küresel olarak en çok kabul edilmiş işyeri standardını uygulamak için deneyimli denetçilerimizle çalışmanızi halelere teklif verirken ve kuruluşunuzu genişletirken sosyal sorumluluğu kanıtlar.

SA 8000 BELGELENDİRME STANDARDININ AVANTAJLARI

Sosyal sorumluluk ve çalışanlarınıza etik ve küresel standartlara uygun muammele konusunda kararlılığınızı kanıtlar Tedarik zincirinizin yönetimini ve performansını iyileştirir Küresel standartlara uymanızı sağlar ve ihmal, itibar kaybı ve olası dava risklerini azaltır. Kurumsal vizyonunuzu destekler ve çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve paydaşlarınızın bağlılığını geliştirir ve pekiştirir Uluslararası ihaleler için teklif verirken veya yeni işlere uyum sağlamak için yerel olarak genişlerken, uygun sosyal sorumluluğu göstermenizi sağlar Belgelendirme için GLOBAL  ile ortaklık süreçlerin daha iyi uygulanmasını sağlar, vasıflı yeteneği, tedarik zincirlerinde tutarlılığı ve uygunluğu arttırır, müşteri ilişkilerini daha sürdürülebilir kılar ve karlı bir rekabet avantajı getirir. Belgelendirme için GLOBAL ile ortaklık kurarak kuruluşunuzun sosyal sorumluluk konusunda kararlılığını gösterin.

 

 

sa 8000 nedir

 

sa 8000 belgesi nasıl alınır

 

sa8000 maddeleri

 

sa 8000 standart maddeleri