Diğer destekler

 • YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI
 • AR-GE İNDİRİMİ
 • AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DİĞER TEŞVİKLER
 • EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI
 • ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
 • ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 • SERBEST BÖLGELERDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 • KREDİ TEMİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
 • YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINA YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER
 • KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER
 • İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ
 • DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİO-4490 SAYILI TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 • İNDİRİMLİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • Endüstri Bölgeleri (EB) Hizmetleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri Hizmetleri
 • Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri
 • Sanayi Siteleri Hizmetleri
 • Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
 • Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı