Teşvik.

Yatırım teşvik 

Öncelikli Yatırımların Teşviki

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMASI

Ekonomi Bakanlığı mevcut işinizin geliştirilmesini ve yeni yatırımı ödüllendirmektedir.

Bu kapsamda 81 ilde geçerli olmak üzere

 

Ücretsiz arsa,

Yurt içi makine alımından doğan kdv muafiyeti,

Yurt dışı makine alımından doğan gümrük vergisi muafiyeti,

Bina vb harcamalarından doğan vergiler kdv vb.muafiyeti,

Sgk işveren ve işçi giderleri muafiyeti,

Gelir kurumlar vergisi muafiyeti,

Harç-fon kesintileri ve diğer devlete ödemeleriniz muafiyeti,

Kredi faiz desteği.

Verilecektir.Konu hakkında dahili 19’u tuşlayarak hocalarımızdan bilgi alabilirsiniz