Hibe programları

 

PAKET NO 1

Ekonomi Bakanlığı teşviği

Mevcut işyerinizin kapalı-açık alanını büyütmek, yeni ek binalar tesis etmek, başka bir bölgede ya da ilde fabrika kurmak ya da sıfırdan üretim-imalat tesisi kurmak amacında iseniz ve bu projeniz için ücretsiz araziye ihtiyacınız varsa Ekonomi Bakanlığı emriyle Milli Emlak’tan ücretsiz arazi alabilir, bunun yanında dört buçuk-on yıl yıl boyunca alınacak makinelerin+teçhizatların+inşaat giderlerinin Kdv ve Gümrük Vergilerinden %100 oranında muaf olabilir, gelir-kurumlar vergisinin-Sgk ödemelerinin belirli bir oranından muaf tutulabilirsiniz.Aldığınız-alacağınız kredilerin belirli oranda faizini Bakanlık karşılayabilir.Teşvik 81 ilde verilir ancak,oranı bölgeye-faaliyet konusuna göre değişebilir.

Bu destek programını alabilecek sektörler:

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları,Su ürünleri yetiştiriciliği,Gıda ürünleri ve içecek imalatı,Tekstil ürünleri imalatı ,Giyim eşyası imalatı,Derinin tabaklanması ve işlenmesi,Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı,Ağaç ve mantar ürünleri imalatı – hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı,Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı,Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı,Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı,Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı,İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı,Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı,Patlayıcı madde imalatı,İç ve dış lastik imalatı,,Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı,Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi çukur cam ve cam elyafı imalatı,Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı,Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı,İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı,İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar,Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi,Metal eşya,Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı ,Makine ve teçhizat imalatı,Sınai kalıp,Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,Elektrikli makine ve cihazları imalatı,Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı,Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi,Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı,Motosiklet ve bisiklet üretimi,Mobilya imalatı ,Oteller,Öğrenci yurtları,Soğuk hava deposu hizmetleri,Lisanslı depoculuk,Eğitim hizmetleri ,Hastane yatırımı, huzurevi,Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil,Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri,Kömür gazı üretimi ,Seracılık,

 

.

PAKET NO 2

Ekonomi Bakanlığı ,Tasarım ve ürün geliştirme proje desteği

 

Detaylar için tıklayınız
Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

.

 

 

PAKET NO 3

Ekonomi Bakanlığı,Yurtdışı pazarları programı

1-Üretim-İmalatını yaptığınız ürünün yurtdışında pazarlanması

2-Yurtiçinde Üretim-İmalatını yaptığınız ürünün Yurtdışında pazarlanması amacı ile açılacak olan mağaza-depo-showroom giderlerinizi ekonomi bakanlığı üç yıl için 2.9 Milyon Dolara kadar hibe olarak destekler.

Bazı destek kalemleri:yurt dışı araba kiralama,yurt dışı ar-ge ve patent,yurt dışı danışmanlık,yurt dışı defile, kokteyl, show organizasyonları,yurt dışı demirbaş,yurt dışı eğitim,yurt dışı fuar,yurt dışı iş ile ilgili numune masraflarının %70 i,yurt dışı kalite belgelendirme,yurt dışı kira,yurt dışı marka tescil,yurt dışı pazar araştırma,gezileri,yurt dışı promosyon ve eşantiyon,yurt dışı reklâm panoları,yurt dışı reklâm ve tanıtım,yurt dışı seminer ve konferans,yurt dışı sponsorluklar,yurt dışı tercüman ve doküman,yurt dışı tv ve dergi reklâmları,yurt dışı ulaşım ve otel,yurt dışı web sitesi, web reklâmları, tanıtım cd’ sı yurt dışı yabancı dilde hazırlanan katalog,tanıtım broşürleri.

.

 

 

PAKET NO 4

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI,KOSGEB,Genel Destek Programı

Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 Tl.Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000 Tl.Tanıtım Desteği 25.000 Tl.Eşleştirme Desteği 30.000 Tl.Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 Tl.Danışmanlık Desteği 22.500 Tl.Eğitim Desteği 20.000 Tl.Enerji Verimliliği Desteği 75.000 Tl.Tasarım Desteği 22.500 Tl.Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 Tl.Belgelendirme Desteği 30.000 Tl.Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000 Tl.Bağımsız Denetim Desteği 15.000 Tl.Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000 Tl.Lojistik Desteği 40.000 Tl.

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

PAKET NO 5

KOSGEB ,KOBİ Proje Destek Programı

Destek Üst Limiti : 150.000 TL

İşinizle ilgili TÜM GİDERLER alınabilir.( Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri hariçtir.)

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

 PAKET NO 6

KOSGEB, Arge-İnov.-End.Uyg.Destek Programı

Kira Desteği 30.000 (Teknopark içi) 24.000(Teknopark dışı)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri (Geri Ödemeli) 300.000
Personel Gideri Desteği 150.000
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000
Proje Danışmanlık Desteği 25.000
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

step 2
Kira Desteği 18.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000
Personel Gideri Desteği 150.000

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

PAKET NO 7

KOSGEB,TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması

Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi,

BAŞVURU ŞARTLARI

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

DESTEK LİMİTLERİ VE ORANLARI

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

 

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

PAKET NO 8

KOSGEBİ,KOBİ Gelişim Destek Programı

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

– Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

–  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

– Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

– Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

PAKET NO 9

KOSGEB ,İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

 

PROGRAMIN AMACI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ 

– Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

– Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,

– Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir.Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

Destek Üst Limiti 1.000.000 TL  300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:1.500.000 TL

300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

PAKET NO 10

KOSGEB, Tematik Proje Destek Programı

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

Çağrı Esaslı Tematik Program,Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler, KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları-Meslek Kuruluşları

Destek Türü :Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti : 150.000 TL

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri,Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,Sarf malzemesi giderleri,Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler.

 

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

PAKET NO 11

KOSGEB, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

1.Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı;

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir.

Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

Program Süresi:5 Yıl

Destek Üst Limiti: Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100.000 ABD Doları Operasyonel Giderler Desteği kapsamında 3.750.000 ABD Doları

Destek Oranı :1. ve 2. yıl %80, 3., 4. ve 5. yıl %60

2.Uluslararası Hızlandırıcı Programı;

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir.

Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

Program Süresi :3 Yıl

Destek Üst Limiti:60.000 ABD Doları

Destek Oranı:%80

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

PAKET NO 12

KOSGEB, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

 •  Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
 • Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

 

PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
 •  Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul ücreti,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000

SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000

Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul ücreti 10.000

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000

 

.

PAKET NO 13

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEYDEB kurumu

Firmanızda aşağıda bulunanlardan BİR TANESİ bile varsa bu paketi alabilirsiniz.

Yeni bir ürün geliştirilmesi,Firma için yeni bir ürün platformu,MEVCUT Ürün kalitesini arttırma çalışmaları,MEVCUT Ürünün standardının yükseltilmesi çalışmaları,MEVCUT Ürün maliyetini düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi çalışmaları,MEVCUT ürün için,Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları,MEVCUT bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi.MEVCUT Ürün kalitesini arttırma çalışmaları,

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB’den 500.000 Tl.kadar 3 kere veya üst limitsiz olarak  1 kere aşağıda bulunan kalemlerde % 40-75 arası destek alabilirsiniz.Bu 4 paketi de alma hakkınız vardır.

a)Malzeme-makine ve sarf giderleri,

b) Seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Personel giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Ar-Ge hizmet giderleri.

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
PAKET NO 14

DESTEK KONULARI

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

DESTEK ORANI

% 50-75

DESTEK ÜST LİMİTİ

Her dönem değişir.

Bu program 12 ay açık değildir.Açıldığında PROJE İLE başvuru yapılır.

Bu destekler VERGİLER HARİÇ,NET TUTAR üzerinden karşılanır.Vergilerden de muaf olabilmek için PAKET 1 i almalısınız.

 

 

.

BU PAKETLERİN DİLERSENİZ ” HEPSİNİ ” AYNI ANDA BİLE ALABİLİRSİNİZ.

” HEPSİNİ YAZMADIK ”

Daha bir çok destek mevcut olup, yukarıda yazan desteklerin size yetmemesi durumunda firmanıza özel olarak araştırılıp bilgi sunulacaktır.

Bunun için bize; ihtiyacınız olan DESTEK ADI – 3 yıllık TUTARINI bildirmeniz gerekmektedir.Mail gönderimi için:   globaldanismanlik@gmail .com

 

İhtiyaçlarınızı yazabilmeniz için isterseniz BU FORMU kullanabilirsiniz.