-Tarım-hayvancılık-balıkçılık

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu 12 Haziran 2017 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak
isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek
“Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş
yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir;

1

2

 

BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 06.09.2017 tarihi saat 09:00’dan itibaren  kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuru Sistemi 26.09.2017 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla
18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı
Rehberinde yer almaktadır.

 

 

 

 

 

T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

 

ıpard 2016 açıldı ile ilgili aramalar
ıpard 2 2.çağrı ne zaman
ıpard 2 sonuçları
ıpard 2. uygulama dönemi
ipard 2 uygulama dönemi ne zaman
ipard 2 2016
ipard 2 2. çağrı
ıpard 2 1. çağrı sonuçları
ıpard 2 hangi illeri kapsıyor
tkdk ıpard 2 ile ilgili aramalar
ıpard 2 2.çağrı ne zaman
ipard 2 2. çağrı
ıpard 2. uygulama dönemi
ıpard 2 1. çağrı sonuçları
ipard 2 uygulama dönemi ne zaman
ıpard 2 sonuçları
ıpard 2 ne zaman başlayacak
ipard 2 yenilenebilir enerji
hayvancılık hibesi
tarım hibesi
alabalık hibesi
kırsal kalkınma hibesi