İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi – İNOREKA

İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi – İNOREKA

İNOREKA firmaların yenileşim (inovasyon) yetkinliğini esas alarak rekabetçilik kapasitesinin analiz ve değerlendirilmesini amaçlayan bir modeldir.


Uluslararası alanda rekabetçi bir firma olmak için gerekli düşük fiyat, yüksek kalite ve farklılığa sahip misiniz?


İhtiyaçlarınız nelerdir?

 


Mevcut durumunuzu ölçebilr ve ihtiyaçlarınızı öğrenmenizi sağlayabiliriz.


Yenileşim yetkinliğinizi geliştirmek için öneriler sunabiliriz.

 

İNOREKA modeli yenileşim, insan kaynakları, teknolojik altyapı, kapasite kullanımı, satış ve pazarlama, çevresel ve finansal yetkinlik bileşenlerinin analiz ve değerlendirmesini esas alır. Modelin ilk üç aşaması firma bazında analiz, diğer iki aşaması da bir araya gelerek kümeleşme girişimi veya takım oluşturmuş firmaların ortak durum tespiti, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve paylaşımı için uygulanır.

inoreka süreç

inoreka radarı


 

inoreka yenileşim kapasitesi radarı