1511 sayılı program

Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi

LED ve OLED Ekran Teknolojileri için Malzeme Geliştirilmesi

Yeni Nesil Ekran Teknolojileri Geliştirilmesi

Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri

Anayurt Güvenliği Odaklı Gömülü Haberleşme Sistemleri

Yenilikçi Heterojen Mobil Ağ Teknolojileri

Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi

Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme, Koşturma ve Test Ortamları

Endüstriyel LED Armatür, Sürücü ve Otomasyonunun Geliştirilmesi

Standartlarına Uygun Yüksek Verimli Elektrik Motor Üretimi için Tasarım ve Optimizasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi

Sanayide Enerji Verimliliğine Yönelik ORC Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Demonstrasyonu

Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının Kurulması

Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu

Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi

Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler

Tarla ve Bahçe Ürünleri

İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri

Güvenli İmalat Hatları

Servo Motor Teknolojileri

Takım Tezgahları ve Aparatları-Yenilikçi Pres Sistemleri

Düşük Tenörlü Krom, Mangan ve Demir Cevherlerinin Zenginleştirilmesi ve/veya Değerlendirilmesine Yönelik Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Konsept Araçların Geliştirilmesi

Haberleşme Katmanlarına Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi

Elektrikli ve Hibrit Araçlar için Batarya ve Enerji Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi

Polimer Kompozit Malzemelere Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi

Otomotiv Sektörünün İhtiyaçlarına Cevap Verecek Modüler, Esnek, Akıllı Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Eğitim Destek Simülatörlerinin Geliştirilmesi

Evde Hasta Bakımına Yönelik Biyomedikal Ekipmanların Geliştirilmesi

Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri

 

Yukarıda bulunan konularda projeniz-fikriniz varsa,

Programda sağlanan destek oranı

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Ayrıca, kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır.

Destek Süresi: Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen giderler

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)