Gizli gölge müşteri

Gizli Müşteri Araştırması, hem tüm departman – birimlerde aynı hizmet kalitesini sağlamak, hem de bu kaliteyi sürekli hale getirmek için yapılan ve hizmet alan müşteri gözüyle değerlendirilen bir çalışmadır.
Eski zaman devlet erkanının tebdil-i kıyafet gezip halkın arasına karışması, sorunları halktan biri olarak gözlemlemesi olarak adlandırabiliriz Gizli Müşteri Araştırmalarını.
Gölge Müşteri Araştırması ile:
  • Müşteri memnuniyeti artar.
  • Çalışan performansınız artar.
  • Personel eğitimlerinize yön verilir.
  • Aksayan yönler müşteri gözüyle size anlatılır.
  • Periyodik hazırlanan raporlar ile aylık, dönemsel ve yıllık gelişim trendiniz izlenir.
  • Kârlılık ve personel verimliliği artar.
  • Müşteri gözüyle işyeri düzeni, personel becerisi ölçümlenir.