Cezayir kalite kont. sert.

CEZAYİR KALİTE KONTROL SERTİFİKASI

Cezayir’e ihracat için bilgilendirme; ithal edilen ürünlerin uygunluğu ile ilgili talimatlara istinaden “certificate of quality control “ (Cezayir Kalite Kontrol Sertifikası) sertifikası talep edilmektedir. KASCERT bu konuda akredite bir sertifikasyon ve kontrol kuruluşudur.
Bu karar 16.Şubat.2009 tarihli 16/DGC/2009 numaralı Cezayir Bankası tarafından Cezayir Hukuku 2004 -04 kuralına istinaden yayımlanmıştır

YÜKLEME ÖNCESİ KONTROL İŞ AKIŞI
Müracaat
İhracatçı uygunluk değerlendirmesi için aşağıdaki evrakları içeren müracaatını yapar.
İhraç edilmesi düşünülen ürünlerin listesi
İhracatçı, ithalatçı, (ihracatçı ile üretici farklı ise Üretici) isim adres bilgileri)
Proforma fatura, tahliye limanı adı.
İhraç edilecek ürünlerle ilgili önceden alınmış test / uygunluk sertifikaları
Yükleme öncesi gözetimlerin yapılacağı yerin belirtilmesi
Cezayir Kalite kontrol sertifikası nedir

Döküman Uygunluk Değerlendirilmesi
Fiziksel Gözetim
Doküman kontrolü sırasında belirtilen ürünlerin gözetim esnasında sunulup sunulmadığı,
Ürünlerin belirtilen kurallara uygun olup olmadığı
İthalat dokümanlarında belirtildiği şekle uygun olup olmadığı

Uygunluğun Sertifikalandırılması
gözetim sertifikasında tarafımıza sunulan dokümanlara istinaden uygunluğu belgelendirir. Uygun sonuç’a istinaden uygunluk sertifikasını yayınlar.
Yayınlanan sertifika, ihracatçıya banka işlemlerini tamamlamak üzere verilir. İhracatçı ikinci orijinal kopyayı ithalatçıya ürünün ithal izinlerinin alınması için iletir.